NORAKAMINEN
Norakaminen är en nyproducerad gjutjärnskamin inspirerad utav den klassiska bergslagskaminen med dess cylindriska typiska karaktär och toppiga överdel. I Bergslagskaminen cirkulerar den varma luften enligt kakelugnsprincip. Kaminen är en effektiv värmekälla där man snabbt vill få upp värmen.

Bergslagskaminens geografiska spridning sträckte sig till Örebro län samt angränsande delar av södra Dalarna och östra Värmland. De äldsta uppgifterna på tillverkning av bergslagskaminer daterar sig till 1581.

Ladda ner broschyr
För att läsa pdf-filer behöver du Acrobat Reader

SKORSTENAR

kronskorstenar har funnits i Bergslagen sedan slutet av 1600-talet. Järnskorstenar har funnits från samma tid. De förekom under hela 1700-talet och göts ännu vid mitten av 1800-talet.

Enligt vissa källor är alla kronskorstenar härstammade från romarnas skorstenar. Modet spreds sedan vidare till Sverige till stor del av våra framgångar i trettioåriga kriget.

Ring för pris tfn 070-577 12 00

Öppettider

Ring 070-577 1200